bərabərlik

bərabərlik
is.
1. Cəmiyyətdə insanların bütün cəmiyyətin istehsal vasitələrinə bir cür münasibətdə və bərabər siyasi və vətəndaşlıq hüququna malik olmalarını təmin edən vəziyyəti. Kapitalizm quruluşunda heç bir həqiqi bərabərlik ola bilməz.
2. Tənlik, tarazlıq, müvazinət.

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Поможем решить контрольную работу

Look at other dictionaries:

  • qeyri-bərabərlik — is. Qeyri bərabər olma …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • təsavi — ə. iki şeyin bir birinə bərabərləşməsi; bərabərləşmə, bərabərlik …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • müsavilik — is. Bərabərlik, tənlik; bir bərabərdə olma. . . Müxtəlif səpkili ziyalılar isə «o dünyanı» tamamilə inkar etməsə də, hər iki dünya arasında müəyyən bir eyniyyət və müsavilik yaradır. M. İ …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • müvazinə(t) — is. <ər.> 1. fiz. Bərabər və əks istiqamətdə olduqlarına görə bir birini məhv edən qüvvələrin təsiri nəticəsində cismin hərəkətsizlik, sükunət halı. 2. Olduğu vəziyyəti saxlama, vəziyyətdə sabitlik; dayanıqlıq, duruş. Müvazinətini saxlaya… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • paritet — is. <lat.> Bərabərlik, bərabər vəziyyət …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • tənlik — is. riyaz. Bir və ya bir neçə məchul kəmiyyəti olan və həmin məchul kəmiyyətlərin müəyyən qiymətləri zamanı öz bərabərliyini saxlayan riyazi bərabərlik. Diferensial tənlik. Birməchullu tənlik …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • müadilə — ə. 1) iki şey arasında miqdar, həcm və ya qiymətcə bərabərlik; 2) riyaziyyatda: tənlik …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • müsavat — ə. bərabərlik, tənlik …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • səva’ — ə. bərabərlik, eynilik …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • səviyyə — ə. 1) hamısı bir qaydada olma; bərabərlik; 2) m. dərəcə …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”